O NÁS
   Společnost DAVSCH s.r.o. je mlad?dynamicky se rozvíjejíc?firma, jejím?podnikatelským záměrem je přesn?obráběn?kov? Náš odbyt je založen převážn?na exportu do evropských zem?

   Cílem naší společnosti je spokojenost zákazníka. Této se snažíme dosáhnout nejen kvalitou dodávaného zboží, ale i plněním požadovaných termín?a službami navíc, kter?jsou spojeny s výrobou i dodáním, ja.ko?i se zlepšováním technologických postup?výroby pro zvýšen?kvality a funkčnosti výrobku.

     Základním kamenem pro kvalitn?uspokojován?potřeb trhu je náš tým spolupracovník? kter?je sklouben mladou ambiciózn?generac? a odborníky s mnohaletými zkušenostmi v oblasti obráběn?kov?nbsp;  Zdokonalováním znalost?našich spolupracovník?v oblasti nových i prax?ověřených technologi?obráběn?kov? zvyšováním nárok?na n?a neustálým rozvíjením se dosahujeme flexibility, kter?zkvalitňuje spolupráci mezi naší firmou a zákazníkem.

 

This year the replica watches uk Omega Seamaster AQUA TERRA 150-meter coaxial Zhenzhen Observatory 38 mm replica watches is already in the sale, in the uk replica watches pure tough steel joined the low-key luxury rose gold, and then match the dynamic blue strap, Left swiss replica watches a deep impression on people.